Tevékenységek‎ > ‎

Erdélyi magyar fizikatanári ankét - szakmai beszámoló

Ferenc Járai-Szabó, 2015. okt. 30. 0:23   [ 2015. okt. 30. 0:50 frissítve ]
A kolozsvári EmpirX Egyesület és a BBTE Fizika Kara 2015. október 9-11-ei hétvégén rendezte meg az Erdélyi magyar fizikatanári ankét elnevezésű, immár hagyományosnak mondható fizikustalálkozót,  a Székelykő aljában, Torockón. 

A rendezvény célja erdélyi fizika szakos tanárok számára egy szakmai hétvégének a biztosítása volt, képzés és önképzés, ahol magyarországi meghívott előadókkal (tanárokkal és kutatókkal) is folytathattak eszmecserét. Ezúttal a rendezvény fő témája  a Korszerű tudás a tananyagban volt, a körbejárt témák: a világegyetem tágulása, az elemi részecskék, relativitáselmélet, játékelmélet, de – mint eddig is minden alkalommal - jutott idő érdekes kísérleti bemutatókra, furfangos feladatok megoldására. Ez utóbbiakat Honyek Gyula budapesti fizikatanár – aki a Nemzetközi Fizikai Diákolimpiákon szereplő magyar csapat felkészítő tanára volt 1987-95 között, valamint a 333 Furfangos Fizikafeldat című kötet egyik szerzője – válogatta, majd mutatta meg az elegáns megoldási módozatokat. Ötletes kísérleteket láthattunk Baranyai Klára részéről (Berzsenyi Dániel Gimnázium, Budapest), Pető Mária ismertetésében (Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy), illetve Kozma Tamás és Dávid Anna közös előadásában (a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum tanárai). A magyarországi meghívott előadók közül dr. Szabó György (MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet) a játékelméletről beszélt, annak gyakorlati hasznosságát hangsúlyozva és példákon keresztül megvilágítva, míg dr. Fülöp Zsolt (debreceni ATOMKI) bemutatta azokat a nagyközönségnek szánt “termékeket” (könyvet, filmet és videojátékot), amelyeket azzal a céllal hoztak létre, hogy a fizikától magukat távol tartó fiatalokhoz is eljusson az az üzenet, hogy a fizika érdekes, hasznos,  érdemes és jó dolog vele foglalkozni, tehát egy pozitív attitűd elérését célozzák. Dvoracsek Ágoston, a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium fizikatanára a művészet és fizika kapcsolatáról tartott előadást. Szakmai előadások hangzottak még el a BBTE Fizika Karának, illetve Pszihológia és Neveléstudományok Karának oktatói részéről (lásd a programot).

A csapatépítés céljából tervezett szombat délelőtti kirándulás két külön csoportban zajlott. Egyik csoport a Székelykövet mászta meg, a másik csoport a régi bányákhoz látogatott el. 

A rendezvényen, melynek szakmai hátterét főként a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Fizika Kara biztosította, 19 magyar középiskolai fizikatanár vett részt. Meghívott előadókkal és szervezőkkel együtt az ankét összlétszáma 27 fő volt. Minden résztvevő számára részvételi oklevelet állítottunk ki a tanári portfólióban való felhasználás céljából.

Kolozsvár, 2015. október 20.

dr. Néda Zoltán,
elnök

Kapcsolódó anyagok:

Comments